Lid worden

Voor één lid per gezin bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.
Indien er meerdere mensen op één adres lid worden, dan bedraagt de contributie € 20,00 per lid/persoon per jaar.
Voor aanmeldingen op of na 1 juli wordt de helft van de contributie gerekend.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie, u bent dan aspirant-lid voor de periode van 3 maanden. ± 14 Dagen na publicatie in de nieuwsbrief en bij geen bezwaar, ontvangt u een factuur waarmee het lidmaatschapsgeld voldaan kan worden. Het aspirant-lidmaatschap wordt daarna omgezet in een lidmaatschap.
Vervolgens ontvangt u van de vereniging jaarlijks een factuur voor de contributie in de maand februari.
De contributie dient jaarlijks, na ontvangst van onze factuur, vóór 1 april te worden voldaan.
Achterstallige betalingsverplichtingen worden verhoogd met administratiekosten.

Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van mijn (onze) naam en woonplaats in Tatra TOPnieuws, het digitale clubblad van TOPnl.
Persoonlijke gegevens, die via dit formulier aan TOPnl worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van TOPnl.
Op onze vereniging en website is het Nederlands recht van toepassing.

Met het aangaan van het lidmaatschap conformeert elk lid zich aan de Statuten, het Huishoudelijk reglement en overige reglementen van de vereniging. Een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk reglement is te downloaden via de website www.topnl.eu of op te vragen bij het secretariaat. Als vereniging vinden wij het belangrijk dat ieder lid de doelstelling van de vereniging onderschrijft en de afspraken respecteert.
Met het aangaan van het lidmaatschap gaat u hiermee akkoord.
error: Content is protected !!