The board of TOPnl consists of the following persons:

Name:
Duties:
Contact details:
E-mail:
Piet BeentjesChairmanMolenweg 1
1749 CK Warmenhuizen
tel: +31-226-390804
voorzitter@topnl.eu
Dora de JongSecretary
Boerstraat 15
9442 PG Elp
tel: +31-593-346253
secretariaat@topnl.eu
Rob KaagTreasurerAlkmaarpenningmeester@topnl.eu
Ragna PlompMember administration & PR
Epseledenadministratie@topnl.eu
pr@topnl.eu
Wilma de BrabanderHealth, welfare and breeding mattersVrigstad / Swedengezondheidwelzijn@topnl.eu
Other emailaddresses:
For general questions and/or comments:info@topnl.eu
For questions, comments and submissions for our events:evenementen@topnl.eu
To submit manuscripts, questions, comments and other matters concerning TatraTOPNews, our website and Facebook:redactie@topnl.eu
error: Content is protected !!