Beste Tatrahondeigenaar,

Als bestuur van TOPnl vinden we het belangrijk dat het keurmeesterkorps kundig blijft en dat we ook in de toekomst goede keurmeesters en rasspecialisten in Nederland zullen blijven behouden.
Van tijd tot tijd moet er per ras een opleidingstraject gestart worden om nieuwe keurmeesters op te leiden. Keurmeesters die al veel rassen mogen keuren, de allrounders, kunnen voor een ras een compact examen afleggen welk geheel begeleid wordt door de Raad van Beheer. Het is ook mogelijk dat keurmeesters zich specialiseren in bepaalde rassen en hiervoor moeten zij een volledig rasexamen afleggen.

Het traject naar dit volledige rasexamen wordt door de rasverenigingen in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) en de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK) gedaan. Het is de bedoeling dat de rasvereniging de keurmeesters opleidt door middel van opleidingsdagen en stages. Dit gebeurt onder begeleiding van een examencommissie, welke bestaat uit 2 ervaren keurmeesters. In ons geval zullen dat de heer Jan de Gids en mevrouw Anne-Marie Beenen-Sluyters zijn.
De dag van het rasexamen voor de Tatrahond is vastgesteld op zaterdag 26 mei 2018 en wij organiseren voorafgaand een opleidingsdag op zaterdag 24 maart 2018.
Voor beide data hebben wij Tatrahonden, zowel reuen als teven, nodig die enige ervaring hebben op het gebied van hondenshows. Honden die meewerken tijdens de opleidingsdagen, mogen niet aanwezig zijn tijdens het examen. Elke hond dient zijn eigen handler te hebben. Het moge duidelijk zijn, dat we daarom een behoorlijk aantal honden (en hun handlers) ter beschikking moeten hebben.
De opleidingsdag gaat plaatsvinden op zaterdag 24 maart 2018 in Zorgboerderij de Stoethoeve, Birkstraat 131 te Soest. Het praktijkgedeelte waarbij honden besproken en voorgebracht zullen worden en we dus jullie hulp nodig hebben, zal vanaf ± 13.30 uur gaan beginnen en eindigen omstreeks 17.00 uur. Op deze dag zullen er ± 6 kandidaatkeurmeesters aanwezig zijn, die de honden gaan beoordelen en bespreken.
Het rasexamen gaat plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 in Dogcenter Kerkwijk in Zaltbommel en zal de gehele dag duren. Op deze dag zal de hond beoordeeld worden door de examencommissie en door 4 examenkandidaten. De honden zullen dus tenminste 6x voorgebracht moeten worden Het is de bedoeling dat de hond gedurende de hele dag begeleid wordt door één en dezelfde handler om verschillen in de presentatie te voorkomen.
Op deze dag zullen er 4 reuen en 4 teven aanwezig moeten zijn, echter wordt er met 2x 3 honden examen gedaan. De examencommissie bepaalt ’s morgens welke reu en teef als reserve stand-by moeten staan deze dag. Houdt u dan ook rekening met de kans dat uw hond als reserve aangewezen wordt.

Voor de examendag geldt dat wij u een reisonkostenvergoeding kunnen aanbieden van € 0,19 cent per kilometer of kosten voor het OV, met een maximum van € 25,00. Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee of ander drinken. Op de examendag wordt tevens zorg gedragen voor een lunch voor de handlers.

Als u en uw Tatrahond(en) willen en kunnen meewerken aan dit traject, geef u dan op!
U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier of u kunt deze online invullen op onze website. (Zie buttons onder deze tekst)

Wij zouden graag voor 01 februari 2018 uw reactie ontvangen zodat wij een overzicht en verdeling kunnen maken van de deelnemende honden om deze vervolgens voor te leggen aan de examencommissie.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Coördinatie rasexamen
Wilma de Brabander en Dora de Jong

Aanmelden rasexamen online Aanmelden rasexamen word.doc

 

error: Content is protected !!