Beste Tatrahondeigenaar,

Als bestuur van TOPnl vinden we het belangrijk dat het keurmeesterkorps kundig blijft en dat we ook in de toekomst goede keurmeesters en rasspecialisten in Nederland zullen blijven behouden.
Van tijd tot tijd moet er per ras een opleidingstraject gestart worden om nieuwe keurmeesters op te leiden. Keurmeesters die al veel rassen mogen keuren, de allrounders, kunnen voor een ras een compact examen afleggen welk geheel begeleid wordt door de Raad van Beheer. Het is ook mogelijk dat keurmeesters zich specialiseren in bepaalde rassen en hiervoor moeten zij een volledig rasexamen afleggen.

Het traject naar dit volledige rasexamen wordt door de rasverenigingen in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) en de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK) gedaan. Het is de bedoeling dat de rasvereniging de keurmeesters opleidt door middel van opleidingsdagen en stages. Dit gebeurt onder begeleiding van een examencommissie, welke bestaat uit 2 ervaren keurmeesters. In ons geval zullen dat de heer Jan de Gids en mevrouw Anne-Marie Beenen-Sluyters zijn.

De opleidingsdag is inmiddels achter de rug en werd heel leerzaam en zeer leuk door de kandidaat-keurmeesters en examencommissie gevonden.
De dag van het rasexamen voor de Tatrahond is vastgesteld op zaterdag 26 mei 2018.

Voor 26 mei, zouden wij graag wat reservehonden op de lijst willen hebben, voor het geval iemand verhinderd is.

Het rasexamen gaat plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 in Dogcenter Kerkwijk in Zaltbommel en zal de gehele dag duren. Op deze dag zal de hond beoordeeld worden door de examencommissie en door 5 examenkandidaten. De honden zullen dus tenminste 7x voorgebracht moeten worden Het is de bedoeling dat de hond gedurende de hele dag begeleid wordt door één en dezelfde handler om verschillen in de presentatie te voorkomen.
Op deze dag zullen er 4 reuen en 4 teven aanwezig moeten zijn, echter wordt er met 2x 3 honden examen gedaan. De examencommissie bepaalt ’s morgens welke reu en teef als reserve stand-by moeten staan deze dag. Houdt u dan ook rekening met de kans dat uw hond als reserve aangewezen wordt.

Voor de examendag geldt dat wij u een reisonkostenvergoeding kunnen aanbieden van € 0,19 cent per kilometer of kosten voor het OV, met een maximum van € 25,00. Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee of ander drinken. Op de examendag wordt tevens zorg gedragen voor een lunch voor de handlers en er wordt uiteraard gelegenheid gegeven om de honden tussendoor uit te laten.

Als u en uw Tatrahond(en) willen en kunnen meewerken aan dit traject, geef u dan op!

email: secretariaat@topnl.eu

Bij voorbaat hartelijk dank!

Coördinatie rasexamen
Wilma de Brabander en Dora de Jong

 

error: Content is protected !!